Opleiding en herhaling VCA VOL

De personen binnen een bedrijf met een leidinggevende functie aan uitvoerend personeel dienen de opleiding VCA – VOL te volgen. De onderwerpen uit de basismodule worden verdiept en uitgebreid. Daarnaast komen meer beleidsmatige onderwerpen aan bod.

Inhoud van de opleiding:

 • ARBO wetgeving, risico preventie
 • Hulpmiddelen voor risicopreventie (taak – risico analyse, procedures en afspraken)
 • Fysische factoren (geluid, straling, klimaat, lichamelijke belasting, ergonomie)
 • Gevaarlijke stoffen (het gevaarsetiket, gezondheidseffecten, chemiekaart)
 • Asbest en gevaarlijke stoffen (herkennen van asbest, wettelijke bepalingen)
 • Brand- en explosiegevaar (hoe ontstaat een brand, brandpreventie)
 • Wetgeving over milieu en gevaarlijke stoffen (wet Milieubeheer, wet Milieu gevaarlijke stoffen)
 • Elektriciteit op het werk (gevaren en normen)
 • Leiding geven en veilig werken Werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Werken met machines en gereedschappen en veilig hijsen Werkvergunningen en besloten ruimten
 • Bedrijfshulpverlening (wetgeving en realisatie)

 

Certificaat:
De cursist ontvangt een diploma bij een voldoende resultaat. Dit diploma is 10 jaar geldig.
Duur:
2 dagen (incl. examen)