Uw tijd om te ontsnappen bij een huisbrand is in 60 jaar gedaald van 30 naar 3 minuten. Uw kans om te ontsnappen is met 90% gedaald.

Onderzoek van experimenten met woningbranden in Amerika heeft aangetoond, dat hedendaags meubilair en matrassen een zeer snel brandverloop veroorzaken. Vlamoverslag (flash-over) vond bij een brandtest met hedendaags meubilair al na drie en halve minuut plaats, terwijl dat bij dezelfde testopstelling met meubilair in 1975 ongeveer zeventien minuten duurde en met meubilair uit de vijftiger jaren zelfs ongeveer dertig minuten.

Alleen de plaatsing van rookmelders kunnen ervoor zorgen dat u tijdig gealarmeerd zal worden zodat u de woning kunt verlaten in de 3 minuten, die u resten. Zonder rookmelder wordt uw ontsnappingstijd met de helft verminderd en resten u slechts 90 seconden om te ontsnappen. 

Tips

  • Denk na over een 2de vluchtroute indien het eerste traject geblokkeerd is. Vb. een houten trap die vuur heeft gevat.
  • Leg de sleutels van de buitendeur steeds in de buurt van deze deur (u moet deze blindelings kunnen vinden).
  • Zorg dat u uw mobiele telefoon steeds binnen handbereik hebt, zodat u altijd de hulpdiensten kunt contacteren.

Financiële schade als gevolg van brand
(“Voorkomen is beter dan genezen”)

Dagelijks worden we in het nieuws opgeschrikt met berichten over middelgrote of grote branden al dan niet met slachtoffers en/of chemische inslag. Voorbeelden recent zijn de chemische brand in Oosterhout en de brand in een psychiatrisch centrum in Oegstgeest.

In Nederland vonden in 2012 zelfs 120 grote branden plaats, dit komt neer op 10 per maand. Zij zorgden gezamenlijk voor een schadelast van naar schatting

365,1 miljoen euro, ruim 20 miljoen meer dan in 2011.


Een groot aantal van deze branden had kunnen worden voorkomen door tijdig en adequaat handelen van de BHV-ers (bedrijfshulpverleners) binnen de betrokken organisaties. Circa de helft van de bedrijven waar een grote brand uitbreekt, komt die ramp niet meer te boven, ook al wordt de volledige schade door de verzekeraar uitgekeerd. Na de brand ligt het bedrijf vaak een tijd stil. Klanten kunnen dan besluiten over te stappen naar een concurrent, waardoor het opnieuw opbouwen van een onderneming erg lastig kan zijn.

BHV-ers kunnen mensenlevens redden
(Red. Eindhovens Dagblad, brandmeester deel 1,2 en 3)

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) weten vaak in panieksituaties sneller en doelgerichter te handelen waardoor mensenlevens kunnen worden gered. Ondanks deze constatering blijkt uit onderzoek dat slechts 69% van de Nederlandse bedrijven een of meerdere  BHV-ers binnen het bedrijf heeft aangesteld. Dat betekent dat 31% van de Nederlandse bedrijven dus helemaal geen Bedrijfshulpverleners in dienst heeft.Uit onderzoek blijkt verder dat met name bij  GGZ-instellingen de BHV-ers onvoldoende zijn voorbereid. Bij 50% van de GGZ-instellingen heeft men brandveiligheid niet op orde. Met name oefenen in de praktijk blijkt onvoldoende te worden getraind. Daarnaast is de personele bezetting in de nacht onvoldoende geïnstrueerd als BHV-er.

Vooral deze instellingen, waar vaak met kwetsbare cliënten/patiënten wordt gewerkt, zijn onvoldoende getraind bij calamiteiten. Daarnaast houden zorginstellingen bij calamiteiten  onvoldoende rekening met de zelfredzaamheid van de bewoner(s). Naast de ‘Zorg’-instellingen hebben ook ‘slechts’ 50% van de financiële instellingen in Nederland ‘bedrijfshulpverlening’ georganiseerd. De overheid heeft dit probleem wel onderkend met als gevolg dat momenteel een wetsvoorstel in de maak is waarbij de bedrijfshulpverlening-opleiding (hulp aan collega-werknemers) zal worden vervangen door de basishulpverlening-opleiding (hulp aan collega’s, bezoekers en patiënten maar ook bv. inzet van basishulpverleners bij festivals).

Met de wijziging van de wet wordt natuurlijk het eerste probleem niet opgelost. Zoals een oud gezegde zegt: “oefening baart kunst” is en blijft natuurlijk van levensbelang.

Veel BHV-ers geven ook aan dat door de opleiding men weer meer gaat letten op dingen die mis kunnen gaan tijdens de dagdagelijkse werkzaamheden.Op basis van deze informatie ‘houden wij ons hart vast’ ingeval er een echte calamiteit ontstaat bij een bij van de zorginstellingen zoals hierboven genoemd, waarbij bewoners met beperkingen in het geding zijn.

Dit toont ‘het nut en de noodzaak’ van opleidingen en trainingen in het kader van bedrijfshulpverlening of in de toekomst basishulpverlening weer eens aan.

Verrijt Fire & Safety Trainingscenter kan uw organisatie prima van dienst zijn met opleidingen en trainingen op maat om bovenstaande (financiële) problematiek een halt toe te roepen.

Indien dit artikel u aanspreekt en u de problematiek herkent binnen uw eigen organisatie kunt u vrijblijvend een afspraak maken via info@verrijt.nl of 0497-572956.

Over de auteur