Doel:
De deelnemer wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden van repressieve ventilatie bij brand en hoe hij de overdrukventilator bij brandbestrijding tijdens een inzetoefening moet toepassen.

Doelgroep:
Overheids- en bedrijfsbrandweerkorpsen

Deelnamevoorwaarden:
De deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma brandweerman of een vergelijkbare opleiding en een geldige medische verklaring dat men lichamelijk is goedgekeurd voor het gebruik van ademlucht apparatuur.

Cursusinhoud:
Theorie:

  • Werking
  • Bediening
  • Tactische plaatsing

Praktijk:

  • Bediening overdruk ventilator
  • Tactische plaatsing overdruk ventilator
  • Hitte verdrijving uit gebouw
  • Rookverdrijving uit gebouw

Cursusduur:
Eén dagdeel