AED (Automatische Externe Defibrillator)
Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat de kans op overleven na een hartaanval het grootste is bij een goed functionerende “keten van leven”.
Deze keten bestaat uit:
  • Snelle alarmering
  • Tijdige reanimatie
  • Vroege defibrillatie
  • Snelle professionele hulp
Met een eenvoudig apparaat zoals de AED kan elke opgeleide bediener een leven redden. De opleiding wordt gegeven door onze NRR erkende instructeurs.

Deze opleiding richt zich tot cursisten die een geldig reanimatie diploma hebben.

Programma:
Tijdens de opleiding AED doet de cursist zowel theoretische als praktische kennis op over het gebruik van de AED. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hartfalen en –oorzaken
  • Reanimatietechniek
  • Omgang met de AED
  • Praktische oefening
Herhaling AED Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Na dit jaar raden wij aan een herhaling bij te wonen om zo de vaardigheden op peil te houden. De herhaling heeft dezelfde duur als de opleiding.

Na één jaar zal Verrijt de cursisten tijdig, vrijblijvend, oproepen voor de herhaling.

Certificaat:
De cursist ontvangt een NIBHV certificaat. Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Duur:
1 dagdeel (dit geld voor zowel de opleiding als de herhaling).