Een ontruiming is nodig als een gebouw waar personen aanwezig zijn niet meer voldoende bescherming biedt op het gebied van veiligheid en gezondheid. Om zorg te dragen voor de benodigde bescherming moeten de personen de ruimte verlaten en verplaatst worden naar een locatie waar die bescherming wel aanwezig is.

Het ontruimen van een gebouw is een ingrijpende activiteit en is in de dagelijkse praktijk gelukkig niet vaak nodig. Er kunnen zich echter wel situaties voordoen waarbij ontruimen van een gebouw wel degelijk noodzakelijk is. Verschillende situaties zijn denkbaar, een brand, bommelding of een ontsnapping van een gevaarlijke stof. om een ontruimingsplan effectief in de organisatie te introduceren is het aan te bevelen dit stapsgewijs op te bouwen. Bij iedere stap wordt de moeilijkheidsgraad van de oefening opgevoerd. Verrijt begeleidt u bij deze stappen, te beginnen met een communicatieoefening op papier tot verschillende stadia van daadwerkelijk ontruimen.