De ARAB wetgeving (art. 176) verplicht elke industriële onderneming, met minstens 20 werknemers in dienst, de aanwezigheid van een persoon die als eerste adequaat kan handelen in geval van eerste hulpverlening. Ook voor niet-industriële ondernemingen (zoals administratie en overheid) geldt deze verplichting.
De normen worden gesteld op 1 nijverheidshelper per 20 werknemers voor de industriële onderneming en 1 nijverheidshelper per 50 werknemers voor de niet-industriële ondernemingen.

Deze opleiding is gericht op de overdracht van kennis en vaardigheden waarover een nijverheidshelper moet beschikken om zijn of haar taak uit te kunnen voeren.

Programma:

Na een gedegen opleiding kunnen nijverheidshelpers:

 • Een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en de juiste maatregelen nemen ten behoeve van hun eigen veiligheid en die van het slachtoffer.
 • Nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd.
 • Het slachtoffer geruststellen.
 • Op de juiste wijze deskundige hulp zorgen.
 • Optreden binnen hun taakgebied als nijverheidshelper.

Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Stoornissen in het bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop.
 • Shock
 • Bloedingen, infecties en brandwonden.
 • Breuken, kneuzingen en ontwrichtingen.
 • Wondverzorging en verbandleer.
 • Houdingen, hef- en til technieken.
 • Reanimatietechnieken.