De deelnemer leert tijdens een inzetoefening van een binnenbrand in ons trainingscenter verkennend, reddend en blussend op te treden. Deze oefening zal plaatsvinden onder verzwaarde omstandigheden zoals rook, hitte en vuur. Op ons Trainingscenter kunnen wij de scenario’s geheel op uw wensen aanpassen.
Doelgroep:
Overheids- en bedrijfsbrandweerkorpsen
Deelnamevoorwaarden:
De deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma brandweerman of een vergelijkbare opleiding en een geldige medische verklaring dat men lichamelijk is goedgekeurd voor het gebruik van ademlucht apparatuur.
Cursusinhoud:
Praktijk:
Cursusduur:
Eén dagdeel

Referenties

> Brandweertrainingen
> Overige opleidingen