gevaarlijke stoffen, brand, brandweer, alarm, 112, Verrijt, EHBO, BHV, VCA, code 95

Doel:
De deelnemer leert tijdens deze training om zo snel mogelijk een goed inzicht te krijgen in de stoffen die in de gevarenzone aanwezig zijn om zodoende een adequate inzet te kunnen doen. Verder wordt er geleerd om met een goede dekking van een waterscherm toch de brand te kunnen benaderen en zo een juiste blussing te doen. De cursist leert de gevaarlijke stoffen te herkennen aan de hand van het Eric kaarten boek of chemie kaartenboek. Ons Trainingscenter is uitgerust met een speciaal tankpark waar we op kunnen oefenen de brand te benaderen, de hoofdafsluiter te dichten en de vuurhaard te bestrijden.

Doelgroep:
De training gevaarlijke stoffen is voor brandweer personeel dat in aanraking kan komen met gevaarlijke stoffen.

Deelnamevoorwaarden:
De deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma brandweerman of een vergelijkbare opleiding en een geldige medische verklaring dat men lichamelijk is goedgekeurd voor het gebruik van ademlucht apparatuur.

Cursusinhoud:
Theorie en praktijk:

  • Herkennen en benadering gevaarlijke stoffen
  • Benadering van de brand met een waterscherm
  • Blussen van vloeistof branden aan tankopslag
  • Blussen van een brand bij lekkage van flens
  • Blussen van een brand in een opslag container
  • Blussen van een brand door middel van meerdere stralen