Doel:

Inzicht verschaffen in de gevaren van een flashover en laten inzien hoe men zich hiertegen zo goed mogelijk kan beschermen. Het toepassen in de praktijk van hetgeen in de theorie geleerde.

Doelgroep:

Brandweermensen en leidinggevenden die beroepsmatig of vrijwillig te maken kunnen krijgen met binnenbrandbestrijding.

Deelnamevoorwaarden:

De deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma brandweerman of een vergelijkbare opleiding en een geldige medische verklaring dat men lichamelijk is goedgekeurd voor het gebruik van ademlucht apparatuur.

Cursusinhoud:

Theorie:
  • Verbranding en blussing
  • Explosiegrenzen
  • Definitie flashover
  • Herkennen flashover, bestrijden en voorkomen flashover
Praktijk:

Simuleren van een flashover, bestrijden flashover, gebruik van water, inzetoefening in het gebouw.

Cursusduur:

Eén dagdeel