Voor bedrijven die vanwege hun omvang en/of gevaarlijke stoffen verplicht zijn om een tweede interventieploeg te hebben, deze tweede interventieploegleden zijn bedoeld om een brand in de kiem te smoren en/of uitbreiding te voorkomen door een inzet te doen met de brandslangen en spuitlansen afgelegd vanaf de onder- of bovengrondse hydrant.

Programma;
Na een gedegen opleiding door ervaren brandweerinstructeurs en met professioneel gereedschap leert men omgaan, volgens vaste procedures en commando s. De cursist leert hoe hij veilig kan werken met zijn materiaal dat tot zijn beschikking staat.

Onderwerpen:

 • Ontstaan en ontwikkeling van een brand
 • Branddriehoek en brandklasse
 • Brandpreventiemaatregelen
 • Blussen van branden met kleine blusmiddelen
 • Evacuatie
 • Aflegsysteem vanaf waterwinning hydrant
 • Commando’s
 • Blussen van vuren volgens het aflegsysteem
 • Ademluchtdrager basis oefening en onderhoud ademluchttoestel en masker
 • Ademluchtdrager blussen van vuren in gebouwen
 • Diverse branden blussen zowel vaste als vloeistof en/of gasbranden

De cursist dient een attest te hebben van een keuringsarts dat hij/zij geschikt is voor ademluchtdrager en dient zelf de ademluchtapparatuur bij te hebben. De cursist dient zelf zijn/haar beschermende kleding bij te hebben incl.ademluchtapparatuur met masker en veiligheidsschoeisel. De kleding mag niet van kunststof en/of plastic zijn. Dit in verband met de hitte en brandgevaar van de kleding. De cursist kan wel gebruik maken van beschermende kleding van het trainingscenter tegen vergoeding, schoeisel dient men altijd zelf mee te brengen.