Veiligheid

Veiligheid

Bij Verrijt staat veiligheid op de eerste plaats. Wij trainen cursisten om op een veilige en verantwoorde manier te werk te kunnen gaan op de werkvloer. Denk daarbij aan 

  • Evacuatie 
  • VCA 

Na onze training ben je als cursist op de hoogte van de gevaren van jouw werkplek, hoe daarbij gehandeld moet worden en is jouw veiligheid en die van andere aantoonbaar vergroot. 

Veiligheid

Evacuatie | VCA

XVer0044
Verrijt_024
XVer0038 - 2
Brandblussers Verrijt

Veiligheid

Evacuatie

Een ontruiming is nodig als een gebouw waar personen aanwezig zijn niet meer voldoende bescherming biedt op het gebied van veiligheid en gezondheid. Om zorg te dragen voor de benodigde bescherming moeten de personen de ruimte verlaten en verplaatst worden naar een locatie waar die bescherming wel aanwezig is.

Het ontruimen van een gebouw is een ingrijpende activiteit en is in de dagelijkse praktijk gelukkig niet vaak nodig. Er kunnen zich echter wel situaties voordoen waarbij ontruimen van een gebouw wel degelijk noodzakelijk is. Verschillende situaties zijn denkbaar, een brand, bommelding of een ontsnapping van een gevaarlijke stof. om een ontruimingsplan effectief in de organisatie te introduceren is het aan te bevelen dit stapsgewijs op te bouwen. Bij iedere stap wordt de moeilijkheidsgraad van de oefening opgevoerd. Verrijt begeleidt u bij deze stappen, te beginnen met een communicatieoefening op papier tot verschillende stadia van daadwerkelijk ontruimen.

VCA

Steeds meer bedrijven eisen dat hun opdrachtnemers beschikken over een certificaat Veiligheids Checklist voor Aannemers (VCA). Dit certificaat is het bewijs dat het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen. Vooral voor bedrijven die in de bouwwereld actief zijn, is een VCA certificaat een steeds belangrijkere eis. Het VCA-certificaat kan uw bedrijf economisch – maatschappelijke voordelen bieden. Het certificaat is 10 jaar geldig.