Eerste hulp & brandbestrijding

Eerste hulp & brandbestrijding

Voorkomen is beter dan genezen. Binnen onze trainingen op eerste hulp en brandbestrijding staat echte en eigen veiligheid op nummer één. Wij doen niet aan schijnveiligheid. Daarnaast zorgen we er natuurlijk voor dat jij als cursist na onze trainingen precies weet wat je moet doen wanneer het nodig is.

Eerste hulp & brandbestrijding

EHBO/Nijverheidshelper | EHBO aan kinderen | AED | 1e interventie | Kleine blusmiddelen

WhatsApp Image 2020-02-19 at 08.39.30
Verrijt_024
_BEN0295
Brandblussers Verrijt

Eerste hulp & brandbestrijding

EHBO/Nijverheidshelper

De EHBO opleiding leidt cursisten op tot gediplomeerd Eerste Hulpverlener. De cursist leert, op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens, bij een plotseling optredende stoornis in diens gezondheidstoestand.

Tijdens de praktische lessen zal de cursist zelf vaardigheden oefenen en leren hoe om te gaan met de diverse letsels en stoornissen. Tijdens onze herhalingslessen maken wij gebruik van lotusslachtoffers, zij bootsen realistische ziekteverschijnselen of bijvoorbeeld een ongeval na.

EHBO aan kinderen

Een ongelukje zit in een klein hoekje. Thuis, tijdens het buiten spelen of op vakantie. Bleekmiddel lijkt op limonade. Een knikker ziet er uit als een snoepje. Een ruk aan het tafelkleed en de theepot komt in beweging. Een bal rolt zomaar richting vijver.

Ondanks alle aandacht voor ongevallenpreventie is het leven voor de allerkleinsten niet zonder gevaar. Kinderen onder 8 jaar vormen de grootste risicogroep in de categorie “ongelukken in en om huis”. 

Welke hulp kunt u als ouder/verzorger verlenen en wat  moet u juist niet doen? Een gecertificeerde instructeur maakt tijdens deze cursus ouders en verzorgers vertrouwd met de belangrijkste aspecten van specifieke Eerste Hulp aan Kinderen.

AED

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, indien er sprake is van een levensbedreigende hartritmestoornis. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen.

Nog voordat de ambulance ter plaatse is kan men al beginnen met defibrilleren. Snelle reanimatie (beademen en hartmassage) en het gebruik van een AED vergroot de overlevingskansen aanzienlijk.

Hoe werkt een AED?

Nadat men twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer heeft aangebracht begint de AED met een analyse van het hartritme. Indien er sprake is van ventrikelfibrillatie (chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat toedienen van een stroomstoot aan het hart noodzakelijk is. De stroomstoot wordt aan het hart afgegeven via de zelfklevende elektroden. Het fibrilleren zal hierdoor stoppen en het hart krijgt de kans zelf weer een normale circulatie op te bouwen.

Wie mag de AED gebruiken?

Iedereen mag als goed burger een AED inzetten wanneer dit nodig is, echter de persoon moet wel kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen. Juridische bescherming wordt door de wet geboden.

1e interventie

Een brand kan overal en op elk moment ontstaan. Elke seconde telt, ongeacht de situatie. Brandbestrijding is een race tegen de klok.

De doeltreffende organisatie van elke brandbestrijdingsactie moet bijgevolg in de eerste plaats rekening houden met de razendsnelle ontwikkeling en verspreiding van de brand. Om een snelle interventie te kunnen verzekeren, is het noodzakelijk dat alle personen die dagelijks in contact komen met brandgevaar, op de hoogte zijn van alle risico’s en de aangewezen bestrijdingsmiddelen.

Het voorkomen van een brand is minder gevaarlijk en minder duur dan het blussen en het herstellen van de schade.

Deze basiscursus is dus bedoeld voor personen die binnen de onderneming deel uit maken van een eerste interventieteam binnen de onderneming, zoals voorzien in haar algemeen preventiebeleid.
We wijzen erop dat de aanwezigheid van een eerste interventieteam verplicht kan worden door de wet of door de verzekeraar van de onderneming.

Gewoonlijk is het zo dat de uitbouw van een eerste interventieteam en de opleiding van de teamleden wordt overgelaten aan de onderneming, zoals voorzien in haar algemeen preventiebeleid.

Een eerste interventieteam binnen de onderneming is echter een wezenlijk preventie-element: de rol van de interventiehelper beperkt zich niet tot het gebruik van het brandblusmateriaal tijdens een brand, maar omvat tevens alarmactivering, analyse van de situatie met het oog op een interventie of ontruiming, enz.

Deze opleiding biedt eerste interventieploegen onder meer antwoorden op bepaalde vragen, zodat ze zowel hun preventieve als hun blusopdrachten naar behoren kunnen vervullen.

 • Wat is een brand precies?
 • Hoe ontstaat en ontwikkelt een brand zich?
 • Wat zijn de brandgevaren?
 • Wat te doen bij een brand en welke middelen zijn aangewezen?
 • Wat zijn de middelen waarover ik kan beschikken om een brand te blussen of de verspreiding ervan te vertragen?

De antwoorden op deze vragen worden zowel in het theoretische luik als tijdens de praktische oefeningen aangereikt.

Het doel van deze opleiding is zeker niet om van de cursist een brandweerman te maken, maar wel om hem op te leiden tot een betrouwbare eerste interventielid:

 • Iemand die in staat is de brandbestrijdingsmiddelen te herkennen en correct te gebruiken
 • Iemand met zin voor organisatie en die perfect op de hoogte is van de prioriteiten bij het uitbreken van een brand
 • Iemand die dagelijks aan brandpreventie doet binnen de onderneming en bij hem thuis.

Kleine blusmiddelen

Voor al diegene die meer willen weten over brand en bestrijding van brand is deze cursus ideaal. Deze cursus richt zich voornamelijk op de basis van het blussen van beginnende branden, klasse A, B, C. Praktische informatie wordt uitgewisseld met praktijkoefeningen. Voorkennis is niet van belang, wel een goede inzet. Een zeer interessante, leerzame, allereerste kennismaking met het begrip brand.

Programma:
De cursist leert de basis omgangstechnieken met een beginnende brand. Na een theoretisch gedeelte vinden vervolgens individuele oefeningen plaats zodat de cursist zelf leert om te gaan met het blusmiddel.

Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Soorten branden
 • Soorten blusmiddelen
 • Toepassing van het juiste blusmiddel
 • Benadering van een brand
 • Praktische oefeningen

De duur van deze training is 1 dagdeel (4 uur).