(Bedrijfs)brandweer

(Bedrijfs)brandweer

Weet jij welke risico’s er allemaal zijn binnen jouw bedrijf? En vervolgens ook hoe je daarmee om moet gaan?  

Bij Verrijt weten we wat er speelt binnen bedrijven en welke risico’s daaraan hangen. Wij begeleiden jou daarom bij het inventariseren van deze risico’s en het zorgen voor een veiligere en verantwoordelijkere werkplek. Daarnaast zorgen we met diverse trainingen dat, wanneer het nodig is, men weet wat te doen.

(Bedrijfs)brandweer

Brandweer | Hitte Training | Flashover – Backdraft | Repressieve Ventilatie | Gevaarlijke stoffen | Flens – Tankbrand | Bedrijfsbrandweer / 2e interventie

XVer0044
Verrijt_024
XVer0038 - 2
_BEN2416

(Bedrijfs)brandweer

Brandweer

Brandweerkorpsen kunnen bij Verrijt Fire & Safety Trainingscenter hun kennis en vaardigheden verder professionaliseren. Realistisch trainen onder leiding van doorgewinterde instructeurs! In samenspraak met uw wensen kunnen we in Lommel bijdragen aan het behalen van de door het korps gestelde oefendoelen. Bijscholing of opleiding, het toepassen van nieuwe technieken of complete scenariodagen? Op ons terrein in Lommel kunt u op een zeer gerichte en vooral veilige wijze verder bouwen aan de vaardigheden van uw brandweerkorps.

Hitte training

De deelnemer leert tijdens een inzetoefening van een binnenbrand in ons trainingscenter verkennend, reddend en blussend op te treden. Deze oefening zal plaatsvinden onder verzwaarde omstandigheden zoals rook, hitte en vuur. Op ons Trainingscenter kunnen wij de scenario’s geheel op uw wensen aanpassen.

Doelgroep:
Overheids- en bedrijfsbrandweerkorpsen
Deelnamevoorwaarden:
De deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma brandweerman of een vergelijkbare opleiding en een geldige medische verklaring dat men lichamelijk is goedgekeurd voor het gebruik van ademlucht apparatuur.

Cursusinhoud:
Praktijk:

Cursusduur:
Eén dagdeel

Flashover – Backdraft

Doel:
Inzicht verschaffen in de gevaren van een flashover en laten inzien hoe men zich hiertegen zo goed mogelijk kan beschermen. Het toepassen in de praktijk van hetgeen in de theorie geleerde.

Doelgroep:
Brandweermensen en leidinggevenden die beroepsmatig of vrijwillig te maken kunnen krijgen met binnenbrandbestrijding.

Deelnamevoorwaarden:
De deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma brandweerman of een vergelijkbare opleiding en een geldige medische verklaring dat men lichamelijk is goedgekeurd voor het gebruik van ademlucht apparatuur.

Cursusinhoud:

Theorie:
Verbranding en blussing
Explosiegrenzen
Definitie flashover
Herkennen flashover, bestrijden en voorkomen flashover

Praktijk:
Simuleren van een flashover, bestrijden flashover, gebruik van water, inzetoefening in het gebouw.

Cursusduur:
Eén dagdeel

Repressieve ventilatie

Doel:
De deelnemer wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden van repressieve ventilatie bij brand en hoe hij de overdrukventilator bij brandbestrijding tijdens een inzetoefening moet toepassen.

Doelgroep:
Overheids- en bedrijfsbrandweerkorpsen

Deelnamevoorwaarden:
De deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma brandweerman of een vergelijkbare opleiding en een geldige medische verklaring dat men lichamelijk is goedgekeurd voor het gebruik van ademlucht apparatuur.

Cursusinhoud:
Theorie:

Werking
Bediening
Tactische plaatsing
Praktijk:

Bediening overdruk ventilator
Tactische plaatsing overdruk ventilator
Hitte verdrijving uit gebouw
Rookverdrijving uit gebouw
Cursusduur:
Eén dagdeel

Gevaarlijke stoffen

De deelnemer leert tijdens deze training om zo snel mogelijk een goed inzicht te krijgen in de stoffen die in de gevarenzone aanwezig zijn om zodoende een adequate inzet te kunnen doen. Verder wordt er geleerd om met een goede dekking van een waterscherm toch de brand te kunnen benaderen en zo een juiste blussing te doen. De cursist leert de gevaarlijke stoffen te herkennen aan de hand van het Eric kaarten boek of chemie kaartenboek. Ons Trainingscenter is uitgerust met een speciaal tankpark waar we op kunnen oefenen de brand te benaderen, de hoofdafsluiter te dichten en de vuurhaard te bestrijden.

Doelgroep:
De training gevaarlijke stoffen is voor brandweer personeel dat in aanraking kan komen met gevaarlijke stoffen.

Deelnamevoorwaarden:
De deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma brandweerman of een vergelijkbare opleiding en een geldige medische verklaring dat men lichamelijk is goedgekeurd voor het gebruik van ademlucht apparatuur.

Cursusinhoud:
Theorie en praktijk:

  • Herkennen en benadering gevaarlijke stoffen
  • Benadering van de brand met een waterscherm
  • Blussen van vloeistof branden aan tankopslag
  • Blussen van een brand bij lekkage van flens
  • Blussen van een brand in een opslag container
  • Blussen van een brand door middel van meerdere stralen

Flens – Tankbrand